Instructiuni

02.08.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM

AM POR a emis Instructiunea nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM.


31.07.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni .


22.06.2017 - Instructiune privind perioada de implementare a proiectelor - art. 2, alin (2) din Contractul de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 44/20.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la completarea art. 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, alin (2) din Contractul de finantare.


07.06.2017 - Instructiune privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 43/07.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare.


31.05.2017 - Instructiune privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare

AM POR a emis Instructiunea nr. 42/31.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare.


 29.05.2017 - Instructiune privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 41/29.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la documentele ce trebuie prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata.


23.05.2017 - Instructiune privind cursul de schimb Inforeuro utilizat la stabilirea incadrarii finantarii nerambursabile solicitate in plafonul de minimis
AM POR a emis Instructiunea nr. 40/23.05.2017 aplicabila apelului de proiecte 2.1.A – Microintreprinderi, conform careia: “In scopul verificarii incadrarii finantarii nerambursabile solicitata in plafonul de minimis, OI POR vor utiliza cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii de proiecte (luna mai 2016 – 4.4723 RON/EUR).”


04.04.2017 - Instructiune privind stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru contract inainte de data de 1 ianuarie 2014
In data de 4 aprilie 2017 AM POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 34 referitoare la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/ contract inainte de data de 1 ianuarie 2014, in cadrul apelurilor de proiecte lansate si a celor care urmeaza a fi lansate.


29.03.2017 - Nota de interpretare cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor transmise prin aplicatia electronica MySMIS
In data de 29.03.2017 AM POR 2014-2020 a emis o Nota de interpretare a unor prevederi din ghidul solicitantului cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor din apelul POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1A – Microintreprinderi), transmise prin aplicatia electronica MySMIS.
Descarca nota de interpretare


14.03.2017 - Instructiune privind facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica
In data de 14.03.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 30 referitoare la facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica.

 


23.02.2017 - Instructiune privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1
In data de 23.02.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 29 referitoare la procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1 cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR.


17.01.2017 - Instructiune privind conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu normele in vigoare referitoare la cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017
In data de 17.01.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 19 referitoare la conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017.


29.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 29.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 16 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la data solutionarii disfunctionalitatilor constatate.”


15.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 15.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 15 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 30.09.2016, inclusiv.”


05.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 05.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 13 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 16.09.2016, inclusiv.”


26.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 12 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 02.09.2016, inclusiv.”


19.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 19.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 11 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 26.08.2016.”


09.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 09.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 9 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 19.08.2016.”

Cauta fonduri