Instructiuni

01.11.2018 - Instructiune privind modul de aplicare a OUG nr. 85/2018 pentru beneficiarii de finantare REGIO

AM POR a emis Instructiunea nr. 98 / 01.11.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, asupra beneficiarilor de finantare in cadrul POR 2014-2020.
 
Pentru toate ghidurile specifice aprobate, acolo unde este cazul, aferente Programului Operational Regional 2014-2020, in cadrul carora se face referire la incadrarea si/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, se va avea in vedere analiza documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii publice anexate Ia cererea de finantare din perspectiva aplicarii legislatiei in vigoare Ia momentul receptiei documentatiei respective de cätre investitori.
 
Descarca OUG 85/2018


02.10.2018 - Instructiune privind modul de verificare a achizitiilor si a cererilor de rambursare / plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 90 / 02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si a cererilor de rambursare / plata de catre OI si AM, precum si incarcarea in SMIS INTRO2014 (MINIMAL) a indicatorilor proiectelor, informatiilor si documentelor aferente vizitelor pe teren.
 
Instructiunea vine cu NOI modele pentru Formularul Cererii de Plata si Formularul Cererii de Rambursare, pe care le puteti descarca de aici:
 
Formular Cerere de rambursare
Formular Cerere de Plata


24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 82/24.08.2018 care contine indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie.


17.07.2018 - Instructiune privind frecventa unor tipuri de Notificari la Contractele de finantare semnate in cadrul PI 2.1.A

AM POR a emis Instructiunea nr. 77/17.07.2018 cu privire la frecventa unor tipuri de Notificari la Contractele de finantare semnate in cadrul PI 2.1.A. Astfel, se da posibilitatea Beneficiarilor si Organismelor Intermediare ca pentru anumite tipuri de Notificari aferente proiectelor din cadrul PI 2.1.A, actualizarea sa se faca o singura data la 6 luni, calculate de la ultima notificare de tipul celor mentionate in instructiune, dar nu mai tarziu de data depunerii la OI a cererii de plata/ rambursare finala si a incarcarii corespunzatoare a acesteia in SMIS.


15.06.2018 - Instructiune privind achizitiile directe efectuate de catre beneficiarii privati

AM POR a emis Instructiunea nr. 74/15.06.2018 cu privire la verificarea de catre OI/AM POR a achizitiilor directe efectuate de catre beneficiarii privati.


15.05.2018 – Instructiune privind Grila ETF aferenta P.I.2.1.B – Incubatoare de afaceri

AM POR a emis Instructiunea nr. 72/15.05.2018 cu privire la Grila de evaluare tehnica si financiara – apel aferent Axei Prioritare 2, Prioritatea de investitie 2.1.B – Incubatoare de afaceri din cadrul POR 2014-2020.


29.03.2018 – Instructiune privind Grila ETF si Bugetul cererilor de finantare aferente O.S.8.2 - UPU

AM POR a emis Instructiunea nr. 71/29.03.2018 cu privire la Grila de evaluare tehnica si financiara si bugetul cererilor de finantare – apel aferent Axei Prioritare 8, Prioritatea de investitie 8.1, Obiectiv specific 8.2 – Operatiunea B – Unitati de primiri urgente din cadrul POR 2014-2020.


02.02.2018 – Instructiune privind Manualul de Identitate Vizuala pentru REGIO 2014-2020

AM POR a emis Instructiunea nr. 69/02.02.2018 privind intrarea in vigoare a Manualui de Identitate Vizuala a REGIO 2014-2020. Cerintele Anexei 8 la contractul de finantare se vor aplica respectand prevederile noului MIV Regio 2014-2020.


16.10.2017 – Instructiune privind procesul de evaluare, selectie si contractare

AM POR a emis Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor, care prevede urmatoarele:
1.    “In termenul de 30 de zile calendaristice de la transmiterea scrisorii OI de solicitare documente pentru etapa de precontractare, solicitantii trebuie sa transmita toate documentele solicitate prin ghidul general si/ sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte. Exceptiile in ceeea ce priveste documentele ce trebuie transmise in termenul mentionat sunt de asemenea prezentate in ghidul general si/ sau ghidurile specifice.
2.    Nerespectarea prevederilor de la punctul 1 atrage respingerea proiectului conform prevederilor existente in ghidul general si/ sau ghidurile specifice.
3.    In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise de catre beneficiari, exista necorelari in cadrul cererii de finantare si/ sau intre cererea de finantare si documentele suport, Organismele Intermediare din cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, pot solicita clarificari, in afara termenului de 30 de zile amintit, cu scopul ca documentatiile de contractare sa fie corecte si corelate.”


26.09.2017 - Instructiune privind procesul de evaluare selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul apelului 2.1A

AM POR a emis Instructiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul apelului POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri, in ceea ce priveste verificarea conditiei referitoare la pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare.


14.09.2017 - Instructiune privind cursul de schimb Inforeuro utilizat la stabilirea incadrarii finantarii nerambursabile solicitate in plafonul de minimis

AM POR a emis Instructiunea nr. 57/14.09.2017 aplicabila apelului de proiecte POR/102/2/2, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, P.I.2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, conform careia: “In scopul verificarii incadrarii finantarii nerambursabile solicitata in plafonul de minimis, daca proiectele include si investitii finantabile prin ajutor de minimis, OI POR vor utiliza cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii de proiecte (luna decembrie 2016 – 4.5172 RON/EUR).”


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1/apel istoric

AM POR a emis Instructiunea nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1/apel istoric.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1/apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1/apel istoric 7 regiuni.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1/Apel istoric/7regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 54/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1/Apel istoric/7regiuni.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 53/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/6/6.1./1 apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 53/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/6/6.1./1 apel istoric 7 regiuni.


02.08.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM

AM POR a emis Instructiunea nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM.


31.07.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni .


22.06.2017 - Instructiune privind perioada de implementare a proiectelor - art. 2, alin (2) din Contractul de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 44/20.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la completarea art. 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, alin (2) din Contractul de finantare.


07.06.2017 - Instructiune privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 43/07.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare.


31.05.2017 - Instructiune privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare

AM POR a emis Instructiunea nr. 42/31.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare.


 29.05.2017 - Instructiune privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 41/29.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la documentele ce trebuie prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata.


23.05.2017 - Instructiune privind cursul de schimb Inforeuro utilizat la stabilirea incadrarii finantarii nerambursabile solicitate in plafonul de minimis
AM POR a emis Instructiunea nr. 40/23.05.2017 aplicabila apelului de proiecte 2.1.A – Microintreprinderi, conform careia: “In scopul verificarii incadrarii finantarii nerambursabile solicitata in plafonul de minimis, OI POR vor utiliza cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii de proiecte (luna mai 2016 – 4.4723 RON/EUR).”


04.04.2017 - Instructiune privind stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru contract inainte de data de 1 ianuarie 2014
In data de 4 aprilie 2017 AM POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 34 referitoare la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/ contract inainte de data de 1 ianuarie 2014, in cadrul apelurilor de proiecte lansate si a celor care urmeaza a fi lansate.


29.03.2017 - Nota de interpretare cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor transmise prin aplicatia electronica MySMIS
In data de 29.03.2017 AM POR 2014-2020 a emis o Nota de interpretare a unor prevederi din ghidul solicitantului cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor din apelul POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1A – Microintreprinderi), transmise prin aplicatia electronica MySMIS.
Descarca nota de interpretare


14.03.2017 - Instructiune privind facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica
In data de 14.03.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 30 referitoare la facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica.

 


23.02.2017 - Instructiune privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1
In data de 23.02.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 29 referitoare la procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1 cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR.


17.01.2017 - Instructiune privind conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu normele in vigoare referitoare la cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017
In data de 17.01.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 19 referitoare la conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017.


29.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 29.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 16 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la data solutionarii disfunctionalitatilor constatate.”


15.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 15.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 15 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 30.09.2016, inclusiv.”


05.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 05.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 13 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 16.09.2016, inclusiv.”


26.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 12 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 02.09.2016, inclusiv.”


19.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 19.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 11 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 26.08.2016.”


09.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 09.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 9 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 19.08.2016.”