5 Strategii de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane din Regiunea Nord-Est au fost aprobate

Ministerul Fondurilor Europene a comunicat rezultatul final al procesului de evaluare si selectie a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) propuse spre finantare in cadrul mecanismului DLRC (Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii).

La nivelul Regiunii Nord-Est, 5 astfel de strategii a fost aprobate, initiate de Grupuri de actiune locala din Municipiile Bacau, Botosani, Moinesti, Husi si Radauti.

Pentru 2014 – 2020, unitatile administrative-teritoriale pot folosi un nou instrument de dezvoltare teritoriala si anume dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC). DLRC are o abordare de jos in sus care presupune formarea unor Grupuri de Actiune Locala.

DLRC se realizeaza prin intermediul strategiilor de dezvoltare locala pe zone integrate si multisectoriale, elaborate de GAL-uri, avand la baza nevoile si potentialul local;

Finantarea strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii se va asigura in principal din Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv prin intermediul Programului Operational Regional (Axa 9) si din Fondul European Social – prin intermediul Programului Operational Capital Uman (Axa 5).

In perioada urmatoare, se asteapta ca strategiile selectate pentru finantare sa fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, dupa cum urmeaza:

Principalele actiuni ce vor fi finantate prin POCU:

 • sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, precum si pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a persoanelor din cadrul comunitatilor marginalizate;
 • sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de micro-granturi, precum si a serviciilor de consiliere/ consultanta formare profesionala antreprenoriala si alte forme de sprijin;
 • sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in cadrul intreprinderilor sociale de insertie;
 • sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 • campanii de informare si constientizare/actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii, precum si pentru implicarea activa/voluntariatul membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.

Principalele actiuni ce vor fi finantate prin POR, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban:

 • investitii in infrastructura de locuire – construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale;
 • investitii in infrastructura de sanatate si servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;
 • investitii in infrastructura de educatie – construire/reabilitare/modernizare de unitati de invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale);
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice (apa, canal), a zonelor verzi neamenajate, a terenurilor abandonate, etc;
 • investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate, respectiv constructia/reabilitarea/modernizarea cladirilor pentru gazduirea activitatilor sociale, comunitare, culturale, de agrement si sport;
 • construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie social de insertie.

Detalii privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, pot fi consultate aici: www.inforegionordest.ro/prioritatea-9.1