A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru centre comunitare integrate

AM POR a publicat Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 - „Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.2 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”, Operatiunea B „Centre comunitare integrate”.

Documentul contine informatiile specifice necesare in vederea lansarii apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS, iar apelul de proiecte va fi lansat pe 20 ianuarie 2020, ora 12.00 si se va incheia pe 20 iulie 2020, ora 12.00.

Acest apel va fi de tip necompetitiv cu termen limita de depunere de 6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 139 de comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Descarca Ghid specific
Ordinul_nr._3306_din_03.12.2019