A fost lansat apelul de proiecte 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investitii de transfer tehnologic

Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritara 1, prioritatea de investitii 1.1., Operatiunea 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu ITT pentru investitii de transfer tehnologic, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 a fost aprobat in data de 23.11.2020, prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei.

Ghidul specific contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, informatii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitant.

Perioada de depunere a cererilor de finantare: 15.12.2020, ora 12.00 - 15.02.2021, ora 12.00.

Ghidul solicitantului POR/2020/1/1.1.C./2
Ordin de aprobare