A fost lansat apelul de proiecte aferent AP 8, PI 8.1, OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii medicale de urgenta, apel dedicat Ambulantelor

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat achizitionarii ambulantelor, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astazi, 06.07.2018, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5249/06.07.2018.

„Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulante” contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate ale solicitantului de finantare si ale proiectului, precum si o descriere a etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MySMIS.

Este necesar ca valoarea eligibila a unui proiect sa se încadreze în limitele a 1 milion euro si 30 milioane euro.

Solicitantii eligibili sunt Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), în parteneriat cu Inspectoratele judetene pentru Situatii de Urgenta (ISU) ale fiecarui judet care apartine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finantare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si Centru).

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 12:00. Cererile de finantare vor putea fi încarcate în aplicatia MySMIS pâna la data de 12.08.2018, ora 12:00.

Apelul este de tip non competitiv, bazat pe proiecte pre-identificate, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.

Descarca Ghid specific

Descarca Ordin de aprobare