A fost lansat apelul de proiecte nr. POR/846/2/2 – 2.2 IMM Apel 2020

AMPOR a aprobat, prin ordinul Ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 3713/28.08.2020, lansarea Ghidului solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/846/2/2 – 2.2 IMM Apel 2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.2, ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.”

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/846/2/2 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a cererii de finantare de catre solicitanti.

Proiectele pot fi depuse in perioada 30.10.2020 ora 12:00 – 30.11.2020 ora 12:00.

Descarca Ghid Specific