A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru AP 1, PI 1.1, Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii - inovarii in parteneriat cu un ITT

MDRAPFE a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea C - Investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetarii – inovarii in parteneriat cu un ITT.
 
Ghidului solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
 
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 25 iunie 2018, ora 10.00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Anexe Ghid
Anexa 2. Lista sectoarele excluse de la finantare si Anexa 2 a Lista domeniilor de specializare inteligenta
Ordinul nr. 7251/21.12.2017 de aprobare a ghidului specific