A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP 4, Obiectiv specific 4.1, Apel pentru proiecte nefinalizate

A fost aprobata versiunea finala a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”

Versiunea finala a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobata astazi, 02.07.2018, prin ordin al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MySMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 12.00, iar Cererile de finantare vor putea fi transmise pâna la data de 09.10.2018, ora 12.00.

Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Sinteza principalelor completari fata de apelul nr.1
Descarca Ordin