A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP 6, P.I. 6.1, Apel pentru proiecte nefinalizate

MDRAP a publicat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 6 - " Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala", Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR 2018/6/6.1/ 5 Proiecte nefinalizate, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR/371/6/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 14.05.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 16.07.2018, ora 15.00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare