A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP 8, P.I. 8.1, Operatiunea A - AMBULATORII

MDRAP a aprobat versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale", Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 "Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate", Operatiunea A – AMBULATORII, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 12.05.2018, orele 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 12.10.2018, orele 12.00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare
Descarca Centralizator intrebari