A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C - Iluminat Public

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea CIluminat public, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata astazi, 08/01/2018.
 
Ghidul specific contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, de tip non-competitiv, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
 
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 18/02/2018, ora 10:00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 18/08/2018, ora 10:00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin