A fost lansat Ghidul solicitantului pentru Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive

MDRAPFE a aprobat versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.3/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS, incepand cu data de 24 Noiembrie 2017, ora 12:00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 24 Aprilie 2018, ora 12:00.
 
Descarca Ghidul specific
Ordin_640_2017