A fost lansat Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul Specific 2.1.B Incubatoare de afaceri

MDRAPFE a lansat apelul de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) aferent Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
 
Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.
 
Cererile de finantare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicatiei MySMIS (disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), incepand cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.
 
Toate cererile de finantare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara. Vor fi selectate in vederea contractarii, in limita alocarii financiare disponibile, proiectele care au obtinut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnica si financiara.
Investitiile finantabile vizeaza crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spatiilor aferente si dotarea acestora cu active corporale si necorporale, precum si dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul acestora.
 
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 7 milioane euro.
 
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert, societatile, societatile cooperative, asociatiile si fundatiile, patronatele, sindicatele)
• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri;
 
Conditiile de accesare a finantarii sunt detaliate in Ghidul specific.

Ghidul solicitantului - Prioritatea 2.1B - versiune finala 04.12.2017
Ordin 7023 / 04.12.2017
Ordin 6795 / 14.11.2017