A fost lansat un nou apel de proiecte aferent prioritatii de investitii 2.1.A - Microintreprinderi

AM POR a publicat astazi, 06.05.2019, Ghidul final aferent PI 2.1.A, apel 2019.

Perioada de depunere a proiectelor: 08.07.2019 ora 12:00 - 08.11.2019 ora 12:00.Solicitanti eligibili: societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, atat la data solicitarii finantarii (i.e. data depunerii cererii de finantare) cat si la data acordarii finantarii (i.e. data semnarii contractului de finantare). Solicitantul trebuie sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, sa nu fi avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. Solicitantul trebuie sa fi inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau solicitantul trebuie sa aiba cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

Locul de implementare a proiectului trebuie sa fie situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:
•    Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
•    Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate:  minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro.

Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului reprezinta minimum 10,00%.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Alocarea apelului de proiecte pentru regiunea Nord-Est este de 26,26 milioane Euro.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare