A fost modificat Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8 - Proiecte nefinalizate - UPU-CPU-AMBULATORII - Ministerul Sanatatii -

Pe 28 septembrie 2018, a fost aprobata, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, modificarea anexei Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale.
 
Aceasta prioritate de investitii contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii "Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate" si Obiectivul Specific 8.2 – Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta , Operatiunea B – Unitati de primiri urgente.
 
Modificarile sectiunilor corespunzatoare din ghidul specific sunt cuprinse in ”Sinteza modificarilor”.
Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul Specific care nu se regasesc in cadrul sintezei de modificari raman neschimbate.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare