A fost modificat Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8, PI 8.1, OS 8.2 - Operatiunea B - UPU

MDRAP a modificat „Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta”, Operatiunea B - UNITATI DE PRIMIRI URGENTE (UPU) prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5488/2018.
 
Modificarile sectiunilor corespunzatoare din ghidul specific sunt cuprinse in Sinteza modificarilor.
 
Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul Specific care nu se regasesc in cadrul sintezei de modificari raman neschimbate.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare
Descarca Sinteza modificarilor