A fost modificat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020” a fost modificat prin Ordinul nr. 81/23.01.2020.

A fost modificata anexa Model G - Plan de afaceri cu detalierea modelului de afaceri CANVAS pentru a veni sprijinul beneficiarilor in completarea planului de afaceri si in justificarea investitiei.

Ordin de modificare
Anexe