A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte pentru PI 4.2

In data de 22.08.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare si completare a Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Modificarea vizeaza:
Sectiunea 3.2 Eligibilitatea proiectului si a activitatilor, punctul 2, demararea lucrarilor inainte de semnarea contractului
Sectiunea 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii, punctul 7, paragraful Nota

Sinteza modificarilor
Ordin de modificare