A fost modificata forma de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

In data de 05.11.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexata la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce contine conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.

Modificarea prevede actualizarea formei de contract in conformitate cu prevederile articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanta nr. 1 din 2 august 2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adaugata neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile va fi suportata de la bugetul de stat.

Aceasta modificare se aplica beneficiarilor Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile si Axa prioritara 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului, cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidul General raman neschimbate.

Descarca Noua forma de contract
Descarca Ordinul