Actualizarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.2 - IMM

MDRAPFE a actualizat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Modificarea vizeaza introducerea conceptului de ”relocare” in contextul definirii investitiilor initiale, fiind in concordanta cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.
Mentionam faptul ca apelul de proiecte este inchis din data de 30.08.2017.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022