Anunt de publicitate / invitatie de participare inchiriere spatiu in Iasi

Obiectul contractului: inchiriere imobil sau spatiu intr-un imobil situat in municipiul Iasi, care indeplineste cerintele tehnice din documentatia anexata prezentei.

Beneficiar: Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, Cod Fiscal 11616139, telefon/fax: 0233-218.071, 218.072, cont RO97BRDE280SV08989202800, deschis la BRD, reprezentata prin dl. Vasile Asandei, Director General

Cod CPV: 70310000-7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile

Valoarea estimata a achizitiei/sursa de finantare : 31350 euro, fara TVA/buget propriu (pentru o durata de 33 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020)

Modalitate de atribuire contract : negocierea pretului/mp, lunar

Locul prestarii serviciilor: localitatea Iasi, zona centrala sau ultracentrala,conform cerintelor din caietul de sarcini.

Suprafata inchiriata : minim 80-maxim 100 mp,conform caietului de sarcini

Durata contractului : 33 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire, pana la 31.12.2025, conform caietului de sarcini

Termenul limita de depunere a ofertelor: data 06.03.2018 ora 24,00;

Adresa la care se transmit ofertele : la sediul autoritatii contractante din Piatra-Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9 si email: monica.lutz@adrnordest.ro; adrian.medeleanu@adrnordest.ro.

Limba in care se redacteaza oferta – limba romana;

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 07.03.2018

Perioada de vizita ( si negociere a pretului, dupa caz): maxim 23.03.2018

Semnarea contractului (dupa caz): 29.03.2018

Criterii de calificare: conform Instructiunilor pentru ofertanti/Caietului de sarcini

Criteriul evaluare a ofertelor: pretuI cel mai scazut al chiriei/Iuna, in euro, fara TVA.

Valabilitate oferta: perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile

Alte informatii: plata chiriei se va efectua lunar, plata utilitatilor se va face lunar, separat de plata chiriei, conform cerintelor caietului de sarcini.

Caiet de sarcini