Aplicarea stampilei nu mai este necesara pentru inscrisurile depuse de entitati private in cadrul POR 2014-2020

Guvernul României a modificat, prin Ordonanta de Urgenta nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbtia de fonduri europene si de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport si pe celelalte programe operationale.

In vederea aplicarii acestor prevederi, Autoritatea de Management pentru POR aduce la cunostinta ca:

Începând cu data de 31.07.2017, procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfasura in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2017, care prevede urmatoarele:

Art VII (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau încheiate în relatia cu institutiile sau autoritatile publice.