Aplicarea stampilei nu mai este necesara pentru inscrisurile depuse de entități private in cadrul POR 2014-2020

Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.

In vederea aplicării acestor prevederi, Autoritatea de Management pentru POR aduce la cunoștință că:

Începând cu data de 31.07.2017, procesul de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 se va desfășura in conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2017, care prevede următoarele:

Art VII (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.

Cauta fonduri