Clarificari privind termenul la care se considera implinite primele 2 luni de depunere a proiectelor pentru prioritatea de investitie 2.2 - IMM

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a completat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, in sensul clarificarii termenului la care se considera implinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplica pragul de calitate de 85 de puncte.

Astfel, primele doua luni ale apelului se considera implinite la data de 30.04.2017, ora 23:59:59.

Modificarea a fost determinata de unele dificultati la inregistrarea, in MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifica cu datele personale.

Subliniem faptul ca apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la implinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv in data de 30 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finantare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (in ceea ce priveste alocarea financiara disponibila, evolutia procesului de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse) si va fi comunicata, din timp, tuturor potentialilor solicitanti.

Termenul pana la care pot fi depuse cereri de finantare este 30.08.2017 (ora 12:00).

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022