Consultare publica - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.2 - Promovarea transferului tehnologic, Apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest

AM POR a publicat in data de 29/08/2018 spre consultare publica, „Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiativa Regiuni mai putin dezvoltate/, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.2 - „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale" rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, POR 2014-2020, apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est si Nord-Vest.
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 28/09/2018.
 
Obiectivul specific al acestei prioritati de investitie este de sprijinirea portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmarind cresterea gradului de inovare in firme in vederea dezvoltarii ecosistemului regional de inovare.

In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma implementarii activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in special in regiunile NE si NV. Prin proiectele respective se urmareste introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin implicarea actorilor cheie identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de specializare inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinara aducand o contributie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligenta identificate la nivel regional.

Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificata la nivel regional in urma aplicarii mecanismului “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania.
 
Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR in conformitate cu schema de masuri de ajutor aplicabila si respectiv prin inserarea comentariilor rezultate in urma etapei de consultare publica.
 
Descarca Ghid in consultare