Consultare publica - Ghidul solicitantului pentru PI 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale, apel dedicat Administratiei Fondului pentru Mediu

AM POR a publicat spre consultare publica, „Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale, apel dedicat celor 7 regiuni de dezvoltare.
 
Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale prin instalarea de sisteme solare fotovoltaice.
Prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale va sprijini activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru reducerea gazelor cu efect de sera.
Valoarea unui proiect este de minimum 1 000 000 euro (valoare eligibila) si maximum 50 000 0000 euro (valoare totala), echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 21/09/2018.
 
Descarca Ghid specific