Consultare publica pentru Ghidul Solicitantului care vizeaza investitii in Centre comunitare integrate

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8 – 'Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale', Prioritatea de investitii 8.1 'Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale', Obiectivul specific 8.2 – 'Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate', Operatiunea B 'Centre comunitare integrate' apelul de proiecte cu numarul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 30.09.2019.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv cu termen limita de depunere de 6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa (Anexa 14 la ghid), care constituie comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Ghidul solicitantului contine informatii referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Descarca Ghid specific