Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Intreprinderi si pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 a publicat corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelurile 2 si 3 de proiecte pentru intreprinderile de economie sociala de insertie din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/2/Intreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1186/2021, iar Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1187/2021. Conform corrigendum nr. 1, termenul limita de implementare a proiectelor de economie sociala de insertie din cadrul axei prioritare 9 este 31 decembrie 2023.

Corrigendum 1 Ghid apel 2
Ordin 1186/2021
Corrigendum 1 Ghid apel 3
Ordin 1187/2021