Ghidul Solicitantului – 9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - in consultare publica

AM POR a publicat în data de 24.07.2018 spre consultare publica, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI si POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI si POR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pâna la data de 8 august 2018.

Observatiile primite vor fi analizate în vederea definitivarii variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus mentionat, iar raspunsurile individuale la solicitarile de clarificari ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Descarca Ghid in consultare