Ghidul Solicitantului – POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat - in consultare publica

AM POR a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”, apelul de proiecte cu numarul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 03.08.2018.

Acest apel se adreseaza in principal solicitantilor de finantare reprezentati de parteneriatele dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat si unitatile administrativ-teritoriale orase si municipii, cu exceptia celor de 39 municipii resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”.

Ghidul solicitantului publicat in consultare publica contine informatii specifice referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Descarca Ghid in consultare