Ghidul solicitantului - PROIECTE NEFINALIZATE - Ambulatorii si Unitati de primiri urgente - in consultare publica

AM POR a publicat, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate si POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii "Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate" si Obiectivul Specific 8.2 – Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta , Operatiunea B – Unitati de primiri urgente
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro / info@mdrap.ro, pana la data de 25.06.2018.
 
Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro . In ceea ce priveste valoarea maxima totala eligibila, se va avea in vedere alocarea regionala si nu se va depasi valoarea unui proiect „major" asa cum este el definit atat in legislatia nationala cat si in cea comunitara, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
 
Solicitantii eligibili in cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt :
a) Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, conform Hotararii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
b) Parteneriate intre Ministerul Sanatatii si :
- unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- autoritati/ institutii ale administratiei publice locale ;
- unitati sanitare publice cu personalitate juridica proprie ;
- orice alte autoritati/ institutii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
 
In cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Ministerul Sanatatii.
 
Descarca Ghid specific