Ghidul solicitantului 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania - a fost lansat in consultare publica

AM POR a publicat in data de 08.01.2018, spre consultare publica, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 06.02.2018.
 
Acest apel se adreseaza in principal unitatilor administrativ-teritoriale orase si municipii din Romania, sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet.
 
Valoarea totala eligibila a unei Cereri de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicarii ghidului specific, este de minimum 100.000 euro si de maximum 5.000.000 euro.
 
Descarca Ghid