Ghidul solicitantului 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania - a fost lansat in consultare publica

AM POR a publicat in data de 08.01.2018, spre consultare publica, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 06.02.2018.
 
Acest apel se adreseaza in principal unitatilor administrativ-teritoriale orase si municipii din Romania, sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet.
 
Valoarea totala eligibila a unei Cereri de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicarii ghidului specific, este de minimum 100.000 euro si de maximum 5.000.000 euro.
 
Descarca Ghid

Cauta fonduri