Ghidul solicitantului 8.2.B Unitati de primiri urgente - lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat, in data de 19 mai 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI si POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD , Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta , Operatiunea B – Unitati de primiri urgente.

Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 200.000 euro si de maximum de 1.500.000 euro.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 05.06.2017.

Descarca Ghidul!