Ghidul solicitantului POR 10.1b Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului - lansat in consultare publica

AM POR a publicat astazi, 5 octombrie 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 10 – „Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – invatamant primar si gimnazial.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana pe 20 octombrie a.c.
 
Acest apel se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor administratiei publice locale.

Valoarea minima eligibila este de 100.000 euro, iar cea maxima de 6.700.000 euro, dar nu va depasi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finantare.

Descarca ghid specific 10.1b