Ghidul solicitantului POR 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii - lansat in consultare publica

AM POR a publicat in data de 13.06.2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei Prioritare 10 – „Imbunatatirea infrastructurii educationale", Prioritatea de investitii 10.1 – „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare", Obiectiv Specific 10.2 – „Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii".

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 28.06.2017.

Acest apel se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor administratiei publice locale, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

Valoarea minima eligibila este de 100.000 euro, iar cea maxima de 6.700.000 euro, dar nu va depasi 30.000.000 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data depunerii cererii de finantare.

Descarca Ghidul Solicitantului 10.2