Ghidul solicitantului POR 11.1 Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta - lansat in consultare publica

AM POR a publicat in data de 21 iunie 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 11 – Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara, Prioritatea de investitii 11.1–Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta.

Obiectivul specific al aceste prioritati de investitie este: Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara (SICCF).

Aceasta prioritate de investitii va fi implementata prin intermediul unui proiect major ce isi propune sa contribuie la cresterea economico-sociala din zona rurala, sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii si sa promoveze incluziunea prin extinderea procesului de inregistrare sistematica a proprietatilor din zonele rurale ale Romaniei.

Beneficiarul acestei prioritati de investitii este Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

Actiunile ce urmeaza a fi implementate in vederea atingerii obiectivelor proiectului major si, implicit, a obiectivului specific sunt:

  • inregistrarea sistematica a proprietatilor imobiliare in zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de inregistrare sistematica; si (ii) conversia in format digital a documentelor analogice existente;
  • imbunatatirea serviciilor de inregistrare a proprietatilor prin: (i) consolidarea capacitatilor ANCPI si a institutiilor subordonate: Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), Centrul National de Cartografie (CNC).
  • pregatirea Strategiei de management a programului si a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrarilor de inregistrare sistematica; (ii) monitorizare si evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
  • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat in proiect: contractori, municipalitati, OCPI.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 312,89 milioane euro (FEDR+BS) din care 265,96 milioane euro FEDR si 46,93 milioane euro cofinantare din bugetul de stat.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 5 iulie 2017 (10 zile lucratoare).

Valoarea minima totala eligibila a unui proiect major este de 50.000.000 EUR. Cursul valutar la care se va calcula incadrarea in valoarea minima este cel aferent din luna publicarii  ghidului precizat pe site-ul: www.inforegio.ro

Ghidul solicitantului POR 11.1