Ghidul specific pentru prioritatea de investiție 8.1 – grup vulnerabil „COPII”– lansat în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în data de 22.12.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului.

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional si local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate si promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, apel dedicat Obiectivului Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operatiunea C „grup vulnerabil: copii”.

Eventualele observații si propuneri pot fi transmise la adresa: info@mdrap.ro , pâna la data de 21.01.2017.

Descarca Ghidul