Ghidul specific pentru Axa prioritara 3, Prioritate de investitii 3.1, Operatiunea C- Iluminat Public a fost lansat in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat, in data de 02.05.2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte avand titlul POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, Axa prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea C – Iluminat Public.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro , pana la data de 16.05.2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea eficientei energetice in iluminatul public.

Prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea C – iluminat public, va sprijini activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru scaderea consumului de energie primara in iluminatul public.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro si maximum 1 500 0000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplica valorii eligibile a finantarii nerambursabile.

Descarca ghid 3.1C