Ghidul specific pentru prioritatea de investitie 8.1 - grup vulnerabil persoane cu dizabilitati - lansat in consultare publica

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilitati, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 - versiunea pentru consultare publica, a fost aprobat astazi, 04.01.2017.
 
Eventualele observatii/comentarii sau propuneri pentru apelul descris in Ghid se pot transmite la adresa de e-mail info@mdrap.ro pana la data de 04.02.2017, ora 16,00.

Ghidul Solicitantului - P.O.R./8/8.1/8.3/B/1