Ghidul specific POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila a fost lansat

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon a fost aprobata astazi, 20.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MYSMIS.

Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de doua luni de la data publicarii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 septembrie 2017, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pâna la data de 20 martie 2018, ora 12.00.

De asemenea, un centralizator al raspunsurilor la întrebarile, propunerile si observatiile primite asupra Ghidului Specific - varianta supusa consultarii publice poate fi util celor interesati.

 

Ghidul Solicitantului – Prioritatea 3.2 (20 iulie 2017)

Centralizator raspunsuri ghid O.S.3.2 – consultare publica