Ghidul specific POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă a fost lansat

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a fost aprobată astăzi, 20.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MYSMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 septembrie 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 20 martie 2018, ora 12.00.

De asemenea, un centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra Ghidului Specific - varianta supusă consultării publice poate fi util celor interesati.

 

Ghidul Solicitantului – Prioritatea 3.2 (20 iulie 2017)

Centralizator raspunsuri ghid O.S.3.2 – consultare publica

 

Cauta fonduri