Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 4 - "Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile"Ł a fost lansat

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobata astazi, 21.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidului Solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizând sistemul electronic - aplicatia MY SMIS

Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data publicarii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pâna la data de 31.12.2018, ora 10.00.

Ghidul specific O.S. 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”

Ghidul specific O.S. 4.2 “Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile re┼čedinta de judet”

Ghidul specific O.S. 4.3 “Îmbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate în municipiile resedinta de judet din România”

Ghidul specific O.S. 4.4 “Cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie ┼či sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”

Ghidul specific O.S. 4.5 “Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca”