Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a fost lansat

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 21.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.

Ghidului Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.08.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31.12.2018, ora 10.00.

Ghidul specific O.S. 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Ghidul specific O.S. 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”

Ghidul specific O.S. 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”

Ghidul specific O.S. 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”

Ghidul specific O.S. 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”