In atentia beneficiarilor Regio! Instructiune AMPOR privind modul de transmitere a Rapoartelor de progres prin MYSMIS - Modulul Implementare

AM POR a emis Instructiunea nr. 163/20.07.2020 privind modul de transmitere a rapoartelor de progres prin MYSMIS – Modulul Implementare.

Pentru proiectele pentru care, pana la data de 02.06.2020, au fost transmise cereri de rambursare/ plata/ prefinantare catre Organismele Intermediare, Rapoartele de Progres vor fi transmise in continuare folosind aceeasi modalitate de lucru ca cea anterioara datei mentionate (mail/modulul Comunicare din MySMIS).

Pentru proiectele pentru care se vor transmite Rapoarte de Progres prin Modulul Implementare, sub-modulul „Raport Progres” din aplicatia informatica MySMIS 2014, Organismele Intermediare vor incarca documentele aferente analizei acestora in Modulul Implementare, cu respectarea procedurilor in vigoare.

Rugam toti beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii si sa se conformeze prevederilor acesteia. 

Instructiunea 163/20.07.2020