IN ATENTIA BENEFICIARILOR REGIO - modalitate depunere contestatii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a emis urmatoarea recomandare cu privire la trimiterea contestatiilor de catre beneficiarii de finantare REGIO:

Beneficiarii care implementeaza proiecte in cadrul POR sunt obligati sa depuna contestatiile impotriva titlurilor de creanta/actelor administrative emise de MLPDA numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Totusi, pentru a evita pe cat posibil eventuale intarzieri survenite si pentru a ne asigura suplimentar ca toate contestatiile ajung la AMPOR, va rugam ca,  in situatia in care transmiteti contestatiile impotriva titlurilor de creanta/actelor administrative emise in procesul de implementare a proiectelor, prin intermediul Modului comunicare, sa transmiteti si un email de informare la adresa contestatii_POR@mlpda.ro.

Masura de fata are in vedere doar contestatiile impotriva:

  • notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare;
  • proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare;
  • proceselor-verbale de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzilor datorate;
  • informarilor privind cheltuielilor aprobate la rambursare/plata;
  • notelor de reduceri procentuale (Note de neconformitate) din sumele solicitate la plata din cererile de rambursare;
  • adreselor de informare prin care se stabileste neeligibilitatea unor sume solicitate la rambursare/plata;
  • deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinantare;
  • deciziilor de stabilire a dobanzilor datorate pentru neachitarea, la termen, a creantelor stabilite in baza deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinantare.