In atentia municipiilor resedinta de judet! Corrigendum la Ghidul solicitantului - POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1

In data de 05.06.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Principalele modificari se refera la:
-actualizarea sectiunii „Complementaritatea activitatilor si caracterul integrat al cererilor de finantare” din subcapitolul 1.4 „Activitatile sprijinite in cadrul Obiectivului specific 4.1” si a Anexei 4.1.5 – ”Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
-corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiza a conformitatii si calitatii studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (dupa caz), in baza HG nr. 28/2008”.

Descarca Forma consolidata a Ghidului solicitantului - POR/2017/4/4.1/1
Ordin 1862/2019
Sinteza modificarilor