In atentia solicitantilor pentru prioritatea POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Perioada de depunere a cererilor de finantare a fost prelungita cu 2 luni, data de inchidere a apelului fiind 01.02.2021.

Avand in vedere faptul ca este un apel cu alocare financiara nationala (fara defalcarea acesteia pentru fiecare regiune in parte), ce va functiona pe baza principiului „primul venit-primul servit”, in vederea gestionarii eficiente a procesului de evaluare si selectie, Autoritatea de Management pentru  POR a decis gestionarea acestui apel de catre o singura Agentie pentru Dezvoltare Regionala.

In urma consultarilor avute si de comun acord cu aceasta, AM POR a stabilit ca entitatea ce va prelua acest rol este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, urmand ca toate proiectele depuse in cadrul apelului mai sus mentionat sa fie evaluate de Organismul Intermediar Sud-Est.

Contractele de finantare ce vor fi incheiate (in patru exemplare) vor fi similare celor aferente SUERD, incheiate intre patru parti: MLPDA, in calitate de AM POR, Organism Intermediar 1- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Organism Intermediar 2- Agentia pentru Dezvoltare Regionala din regiunea in care se va implementa proiectul, responsabil cu obligatiile aferente procesului de monitorizare/implementare a contractului de finantare si beneficiar.

Ordin 4193/27.11.2020 - prelungire apel

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022