Instructiune privind modul de aplicare a OUG nr. 85 din 2018 pentru beneficiarii de finantare REGIO

AM POR a emis Instructiunea nr. 98 / 01.11.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, asupra beneficiarilor de finantare in cadrul POR 2014-2020.
 
Pentru toate ghidurile specifice aprobate, acolo unde este cazul, aferente Programului Operational Regional 2014-2020, in cadrul carora se face referire la incadrarea si/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, se va avea in vedere analiza documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii publice anexate Ia cererea de finantare din perspectiva aplicarii legislatiei in vigoare Ia momentul receptiei documentatiei respective de cätre investitori.
 
Descarca Instructiunea
Descarca OUG 85/2018