Lansare apel de proiecte POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobata prin Ordinul nr. 1107/18.02.2019 al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, interimar.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/in parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare si de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MySMIS.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 28.02.2019, ora 12.00, iar cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 28.06.2019, ora 12.00.

Descarca Ghid specific Prioritatea 3.2 - in parteneriat cu MDRAP
Ordin de aprobare