Lansare apel proiecte modernizare drumuri judetene, Proiecte nefinalizate - POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel national pentru regiunile mai putin dezvoltate, in cadrul Axei prioritare 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.”

Astfel, în data de 16.07.2018 se va deschide apelul de proiecte având titlul POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE Apel pentru Regiunile mai putin dezvoltate, dedicat infrastructurii rutiere de importanta regionala. Depunerea proiectelor se poate face pana in data de 17.09.2018. Alocarea totala a apelului de proiecte este de 162 443 563 Euro (fonduri UE si buget de stat).

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare