Lansare apel proiecte P.I.1.1.A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT)

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1, in cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT)”

In data de 20.08.2018, ora 12.00 se va deschide apelul de proiecte. Depunerea proiectelor se poate face pana in data de 20.02.2019, ora 12.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 11.56 milioane Euro
Nota: Fata de alocarea financiara mentionata in ghidul specific, prin hotarârea CMPOR nr. 96/26.06.2018 au fost aprobate diminuari ale alocarilor financiare mai sus mentionate. Pentru mai multe detalii va rugam consultati site-ul www.inforegio.ro, sectiunea privind deciziile CMPOR.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare