Lansare apel proiecte P.I.1.1.B – Parcuri stiintifice si tehnologice

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1, in cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST).”

In data de 13.08.2018, ora 12.00 se va deschide apelul de proiecte. Depunerea proiectelor se poate face pana in data de 13.02.2019, ora 12.00.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 6.364.371 Euro
Nota: Fata de alocarea financiara mentionata in ghidul specific, prin hotarârea CMPOR nr. 95/26.06.2018 au fost aprobate diminuari ale alocarilor financiare mai sus mentionate. Pentru mai multe detalii va rugam consultati site-ul www.inforegio.ro, sectiunea privind deciziile CMPOR.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare