Lansarea apelului POR/8/8.1./8.3./A/1 Servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat, în data de 28 decembrie 2016, ghidul specific final pentru Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveste starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil persoane vârstnice.

Cererile de finanțare vor fi depuse exclusiv prin MySMIS. Perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00– 28/08/2017 ora 12:00.

Descarcă Ghidul